TRANH GỖ VINH QUY BÁI TỔ 019

TGTN-019

9,999 đ

TRANH GỖ VINH QUY BÁI TỔ
Chất liệu: gỗ nhân tạo, là một loại hổn hợp gồm keo opoxy và bột gỗ
Chiều dài:260cm
Chiều rộng: 120cm
Độ dày: 12cm